Saturday, October 10, 2015

Dear Lie

I can never tolerate a lie. Any lie.

Saya nggak pernah suka dan setuju dengan cara mendidik orang tua yang suka membohongi anaknya. Walaupun itu bohong yang baik, once a lie is a lie. Titik.

Saya banyak pengalaman dengan bohong. Mulai dari yang kadarnya ringan, sampai yang kadarnya berat, semua sama. Efeknya menyakiti hati. Menambah beban dosa pelaku, dan membuat terluka korbannya.

Efek jangka panjang, bagi saya, ketiadaan rasa percaya pada si pelaku yang akut. Sekali saya tahu adanya kebohongan, mungkin saya akan menyangsikan perilaku terdahulu, atau kata-kata yang muncul kemudian.

Bukan berarti saya tidak pernah berbohong. Pernah. Dan saya tahu, bohong itu tidak akan kekal dan menyakiti diri saya sendiri.

Sabtu, 10 Oktober 2015
You just lost my trust.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...